χειρουργική παχέος εντέρου

Αλλάζοντας την Χειρουργική ελαχιστοποιώντας τον πόνο…..Εκκολπωμ
άτωσις
και
Εκκολπωματικ
ή νόσος

Καρκ
ίνος παχέος εντέρου

Παθ
ήσεις ορθοπρωκτικής περιοχής
Τα εκκολπώματα είναι μικροί σάκκοι που σχηματίζονται στο τοίχωμα του παχέος εντέρου. Στην πραγματικότητα είναι προσεκβολή του εσωτερικού χιτώνα μέσα από τα υπόλοιπα στρώματα του τοιχώματος του εντέρου.

Η
έλειψη φυτικών ινών στην διατροφή προκαλεί μεγάλες πιέσεις στο παχύ έντερο με αποτέλεσμα την δημιουργία εκκολπωμάτων.


περισσότερα
Ως καρκίνο ενοούμε μία ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη ανώμαλων κυττάρων που διαιρούνται ανεξέλεγκτα και έχουν την ικανότητα να διεισδύουν και να καταστρέψουν φυσιολογικό ιστό του σώματος μας. Ο καρκίνος έχει συχνά τη δυνατότητα να εξαπλωθεί σε όλο το σώμα μας.

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου . Αλλά τα ποσοστά επιβίωσης απο αυτ
ή την ασθένεια, συνεχώς βελτιώνονται για πολλούς τύπους καρκίνου, χάρη στή
καινο
ύργια τεχνολογία ,και στην έρευνα των φαρμάκων .

περισσότερα…
Οι παθήσεις της ορθοπρωκτικής περιοχής διακρίνονται σε αμιγώς τοπικές η να αποτελούν μέρος γενικευμένης νόσου.
Η διακρισ
ή τους εχει μεγάλη σημασία γιατι μπορει να οδηγήσει σε υποεκτίμηση η σε υπερεκτίμηση της νοσου.
Η αιμμοροιδοπ
άθεια ,η ραγάδα τα συρίγγια και τα αποστήματα ειναι καλοήθεις χειρουγικές παθήσεις.


περισσότερα