ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
www apergis .gr

Αλλάζοντας την Χειρουργική ελαχιστοποιώντας τον πόνο…..


Κλείστε σήμερα ραντεβού:

210 4809411
Stacks Image 779792


Stacks Image 779784


Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο της
Κλινικά : Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής


Τα τελευταία χρόνια, με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της σύγχρονης Ιατρικής τεχνολογίας, έγινε δυνατή η θεραπευτική παρέμβαση σε χειρουργικές παθήσεις με ελαχιστοποίηση του εγχειρητικού τραύματος, χωρίς όμως, τον παραμικρό συμβιβασμό ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι επαναστατικές, πράγματι, αυτές μέθοδοι ονομάστηκαν «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές».   Για τους ασθενείς, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σημαίνει λιγότερο τραύμα στο σώμα, λιγότερη απώλεια αίματος, χειρουργικα μικρότερες ουλές και μικρότερη ανάγκη για φαρμακa. Οι ασθενείς εγκαταλείπουν το νοσοκομείο νωρίτερα μετά από την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες νωρίτερα από ό, τι με τη συμβατική ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Περί χειρουργικών παθήσεων


Λαπαροσκοπική χειρουργική

χειρουργική της κήλης

χειρουργική παχέος εντέρου

Η Λαπαροσκοπική χειρουργική η οποία αναφέρεται και ως ελάχιστα επεμβατική χειρουργική περιγράφει την εκτέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων με τη βοήθεια ενός βίντεο κάμερας και αρκετών λεπτών χειρουργικών εργαλείων. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας, γίνονται μικρές τομές έως μισό εκατοστό και οι πλαστικοί σωλήνες που ονομάζονται trokar εισάγονται μέσω των τομών. Η κάμερα και τα λεπτά εργαλεία εισάγονται διαμέσου των θυρίδων (trokar) και επιτρέπουν την πρόσβαση στο εσωτερικό του ασθενούς.

Η κάμερα μεταδίδει την εικόνα των οργάνων μέσα στην κοιλιά σε μια οθόνη τηλεόρασης. Ο χειρουργός δεν μπορεί να δει στό εσωτερικό του ασθενούς αμμεσα οπως την παραδοσιακή μεγάλη τομή. Η κάμερα βίντεο υποκαθιστο
ύν την όραση του χειρουργού στη λαπαροσκόπηση χειρουργική,καλύτερα με μεγαλύτερη ευκρινεια και μεγένθυση.
Οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής λαπαροσκοπικής ειναι :


 • Λιγότερη μετεγχειρητική δυσφορία και πόνος αφού οι τομές είναι πολύ μικρότερες
 • Ταχύτερη ανάνηψη
 • Συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο
 • Νωρίτερα επιστροφή στην πλήρη δραστηριότητα
 • Πολύ μικρότερες ουλές
Κήλη εννοούμε κάθε πρόπτωση και προβολή ενδοκοιλιακού σπλάχνου η μέρους αυτού μέσω ενός φυσιολογικού η παθολογικού στομίου. Το στόμιο αυτό μπορεί να είναι ένα φυσικό άνοιγμα του οργανισμού η να προκύψει εάν τα τοιχώματα του, με την πάροδο του χρόνου εξασθενήσουν υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων,οπως βήχας ,παχυσαρκία,τοκετοί,δυσκοιλιότητα,βαρέα χειρωνακτική εργασία,προχωρημένη ηλικία η συγγενής προδιαθεση η επάνω σε παλιές χειρουργικές τομές. Ο ασθενής αντιλαμβάνεται μία διόγκωση η οποία στην αρχή ανατάσσεται.
Αργ
ότερα μπορεί να μην ανατάσεται με κίνδυνο περίσφιξης μια σοβαρή επιπλοκή.
Ειδη κ
ήλης

 • Βουβωνοκήλη
 • Ομφαλοκήλη
 • Μετεγχειρητική κήλη
 • Επιγαστρική κήλη
 • Μηροκήλη
 • Σπιγγέλειος
 • Κήλη αθλητών

περισσότερα…
Το παχύ εντερο ειναι περιπου 1,5 μετρα μακρυ και ενώνει το λεπτό έντερο με το ορθό. Το παχυ έντερο ειναι ενα όργανο εξιδεικευμενο να οργανώνει και να αποθηκεύει τα απόβλητα του οργανισμου. Το παχυ έντερο περιοδικως προωθει το περιεχόμενο του στο ορθό, για να αρχίσει η διαδικασία της αφόδευσης.
Το ορθό
Το ορθό ειναι ενας θάλαμος συνεχεία του παχεος εντέρου μηκους περιπου 14 εκατοστων.Η λειτουργεία του εγκειτε στη δαφυλαξη των κοπράνων μεχρι να αρχίσει η διαδικασία της αφόδευσης.
H ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει αποκτήσει τεράστια δημοσιότητα μετά την επιτυχία της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής. Μικρότερες τομές, λιγότερο πόνος.
Οι πιο περίπλοκες διαδικασίες, όπως του παχέος εντέρου και του ορθού έχουν ολοκληρωθε
ί σαν λαπαροσκοπικές τεχνικές.
Η λαπαροσκοπική εκτομή του εντέρου είναι μια πρόκληση. Απαιτεί απολ
ίνωση μεγάλων αρτηριών και φλεβών, την ταυτοποίηση και τη διατήρηση της κρίσιμων οπισθοπεριτοναϊκών δομών, εντερική διαίρεση, και την διατήρηση της συνέχειας του εντέρου.

περισσότερα…

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι, η λεγόμενη ρομποτική χειρουργική είναι πάντα μια λαπαροσκοπική προσέγγιση, αλλά αντί τα λαπαροσκοπικά εργαλεία να τα κινεί το χέρι του χειρουργού, τα κινεί το ρομπότ. Το χειρουργικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο, χωρίς πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής και βεβαίως με εξαιρετικά μεγαλύτερο κόστος υλικών.

Το METROPOLITAN HOSPITAL είναι πιστοποιημένο μέλος του logo-temos No GR0050AUG2013